Problem mit Fein-/Fliessand

 • Thứ ba, web đẹp nhÆ°ng không đạt chuẩn SEO. Má»™t số doanh nghiệp thuê freelancer để Thiết kế web cho há» các website dù rất đẹp mắt nhÆ°ng tháº*t ra rất tốn phÃ* tổn vÃ* không đạt chuẩn SEO. Bạn biết đấy, cho dù web bạn đẹp đến mấy mÃ* không ai tìm thấy được công cụ kiêng kị, thì sá»± tồn tại của website đó trở thÃ*nh bất nghÄ©a vÃ* không mang lại gì cho bạn được (ngoÃ*i việc ngắm nó đẹp lung linh cỡ nÃ*o). Thiết kế web chuẩn SEO má»›i chÃ*nh lÃ* ná»n móng để khách hÃ*ng tìm vÃ* biết đến bạn, mua hÃ*ng của bạn.
  Mặc dù việc Thiết kế web doanh nghiệp khá khó khăn, nhÆ°ng đầu tiên, cÆ¡ bản nhất, bạn cần hiểu rõ 3 Ä‘iá»u căn bản sau để vấn vÃ* kiếm được khách hÃ*ng má»›i.
  Tiếp cáº*n được khách hÃ*ng tiá»m năng
  Kết nối vá»›i khách hÃ*ng tiá»m năng trên web
  Tạo nội dung mới
  NgÆ°á»i sá»* dụng có khả năng thoát ra khá»i má»™t website khi hỠđã đến thăm má»™t vÃ*i lần, vì váº*y rất cấp thiết để bạn thu hút há» trở lại trang web. Má»™t trong những cách tốt nhất để lÃ*m Ä‘iá»u nÃ*y lÃ* tả ná»™i dung có giá trị update má»—i ngÃ*y. Nếu khách truy cáº*p biết rằng há» có thể Ä‘á»c ná»™i dung vÃ* thông tin má»›i má»—i khi hỠđến trang web hoặc blog của bạn, há» sẽ nối lÃ*m nhÆ° váº*y.
  Cho dù đó lÃ* ná»™i dung vá» khuynh hÆ°á»›ng của ngÃ*nh hoặc tri thức chuyên môn, việc đầu tÆ° vÃ*o ná»™i dung chất lượng cao lÃ* khôn cùng đáng giá. Ná»™i dung Ä‘á»™c đáo vÃ* có giá trị sẽ giúp trang web của bạn nổi báº*t vÃ* tăng hạng trong bảng xếp hạng dụng cụ trên dÆ°á»›i. Äây cÅ©ng lÃ* Ä‘iá»u Thiết Kế Web Chuẩn SEO máu nóng vÃ* thá»±c hiện má»—i ngÃ*y.
  . Chỉ định các trang có liên can
  Äiá»u quan yếu lÃ* bạn phải hiểu không phải cả thảy lượt truy cáº*p sẽ được dẫn đến trang chủ của bạn. Tạo các trang Ä‘Ã*ch (trang chi tiết, trang sản phẩm) được chỉ định để lÃ*m trổi các dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể vÃ* Ä‘Æ°a ngÆ°á»i xem vÃ*o các trang đáp ứng nhu cầu vÃ* lợi. của há».
  Chuyển đổi thÃ*nh khách hÃ*ng tháº*t sá»±
  Bằng việc giao há»™i vÃ*o 3 Ä‘Ã*ch chÃ*nh nÃ*y, má»™t doanh nghiệp nhá» có thể đảo ngược tình thế của trang web từ má»™t brochure digital không hÆ¡n, thÃ*nh web có khả năng kiếm khách vÃ* kết nối được vá»›i khách hÃ*ng lý tưởng, tiá»m năng.

 • Hallo tivi,


  wie ist denn dein Problem mit dem Feinsand ausgegangen??? Konntest Du es lösen?

  Ich befürchte ähnliche Problematik bei meinem Projekt...

  Bohrbrunnen 5" (Brunnenrohr) - 11m tief - ohne Bohrrohr eingelassen

  Aufbau:

  1m Sumpfrohr,

  3 m Filterrohr, 0,3mm Schlitzweite

  7 m Vollrohr

  Wasserstand bei 1,80m


  Pumpe - (noch) Saugpumpe METABO (laut Hersteller 4000L/h, 4 bar)

  Saugrohrfilter in 5 m Tiefe

  Wasserstandssenkung nach 1 Stunde Pumpenlauf etwa 20 cm


  Brunnenbau nach Anleitungen aus diesem Forum -

  in 8 Stunden Handarbeit allein ausgeführt.

Brunnen selber bauen